Online sõnaraamat Eesti-Inglise-Vene

Sõnastikust

Sõnastik dictionary.ee on mõeldud sõnade tõlkimiseks.

Tõlkimine on võimalik paljudes vastassuundades. Otsitav sõna kirjutage otsingu väljale, valige vajaminev suund ja vajutage nuppu Otsi.

Meie online tõlketeenusel on plaanis - sõnastiku andmebaasi laiendamine, olemasolevate sõnastike täiendamine, vajaminevate muudatuste ja paranduste sisseviimine, uute keelte lisamine ja programmi lisavõimaluste väljatöötamine.