Online sõnaraamat Eesti-Inglise-Vene

Sõnastikud

Sõnastiku nimekiri on sellel lehel. Erinevates sõnastikes on võimalus täiendustele ja muudatusetele.

Eesti-Inglise sõnastik (EE-EN)
Eesti Keele Instituut. Indrek Hein, Margit Langemets.
84 028 märksõna.
Inglise-Eesti sõnastik (EN-EE)
Eesti Keele Instituut. Indrek Hein, Margit Langemets.
86 736 märksõna.
Eesti-Vene sõnastik (EE-RU)
63 825 märksõna.
Vene-Eesti sõnastik (RU-EE)
12 062 märksõna.